Tag Archives: Testament

PROPERLY EXECUTING A WILL IS EXTREMELY IMPORTANT

I gave instructions to my attorney to prepare a last will and testament for me as my will no longer reflected my wishes. At my request, my attorney emailed the will to me with clear instructions as to how I … Continue reading

Posted in Will | Tagged , , | Comments Off on PROPERLY EXECUTING A WILL IS EXTREMELY IMPORTANT

IS U TESTAMENT OP DATUM?

Ons vra en beantwoord ‘n paar basiese vrae ten opsigte van die opstel van ‘n Testament. V: Wie behoort ‘n Testament te hê? A: Alle persone 16 jaar en ouer wat bates besit en wat bekwaam is om hul aksies … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Comments Off on IS U TESTAMENT OP DATUM?

DIE RISIKO’S OM SONDER ‘N TESTAMENT TE STERWE TE KOM

Die gevare en risiko’s en die gevolglike probleme wat ontstaan indien u sonder ‘n geldige Testament, m.a.w. Intestaat, te sterwe kom, is beslis nie beperk tot die voorbeelde wat hier gelys word nie, maar hierdie is van die algemeenste situasies … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Comments Off on DIE RISIKO’S OM SONDER ‘N TESTAMENT TE STERWE TE KOM

U TESTAMENT – NUTTIGE WENKE

Na ons mening behoort ‘n Testament deur ‘n kundige persoon met die nodige kennis en praktiese ervaring opgestel te word. Verskeie kenners reken dat ‘n persoon eers ‘n paar jaar blootgestel behoort te word aan die werklike en fisiese administrasie … Continue reading

Posted in Will | Tagged , , | Comments Off on U TESTAMENT – NUTTIGE WENKE

CREATING A WILL: A FEW THINGS TO CONSIDER

Talking about a last will and testament sometimes feels like giving health or dental advice. People listen to your advice and suggestions with the kind of guilty unease of someone who is listening to the dentist talk about the necessity … Continue reading

Posted in Will | Tagged , , | Comments Off on CREATING A WILL: A FEW THINGS TO CONSIDER

HET U AL OOIT ’N BOEDELBEPLANNING LAAT DOEN?

Indien u nog nooit boedelbeplanning gedoen het nie, is dit dalk ‘n goeie tyd om daaraan uitvoering te gee. Dit sal slegs tot almal se voordeel wees, want daar is dikwels verskuilde uitgawes wat van krag word met afsterwe en … Continue reading

Posted in Estate Planning | Tagged , , | Comments Off on HET U AL OOIT ’N BOEDELBEPLANNING LAAT DOEN?

IS DIT NODIG VIR ‘N TESTAMENT?

‘n Ma se begeerte dat haar dogter haar verloofring erf, sal dalk nie bewaarheid word indien sy nie ‘n geldige, skriftelike testament nalaat nie, aangesien haar boedel dan in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging No 81 van 1987 … Continue reading

Posted in Estate Planning | Tagged , , | Comments Off on IS DIT NODIG VIR ‘N TESTAMENT?