Category Archives: Trusts

ESTABLISH WHO THE EXECUTOR OF THE ESTATE IS

If the deceased had a will, they may have nominated an individual or a financial institution to perform the function of the executor of the estate. If no executor is nominated or the nominated executor is unable or refuses to accept … Continue reading

Posted in Trusts, Will | Tagged , , , , | Comments Off on ESTABLISH WHO THE EXECUTOR OF THE ESTATE IS

IS U TESTAMENT OP DATUM?

Ons vra en beantwoord ‘n paar basiese vrae ten opsigte van die opstel van ‘n Testament. V: Wie behoort ‘n Testament te hê? A: Alle persone 16 jaar en ouer wat bates besit en wat bekwaam is om hul aksies … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Comments Off on IS U TESTAMENT OP DATUM?

DIE RISIKO’S OM SONDER ‘N TESTAMENT TE STERWE TE KOM

Die gevare en risiko’s en die gevolglike probleme wat ontstaan indien u sonder ‘n geldige Testament, m.a.w. Intestaat, te sterwe kom, is beslis nie beperk tot die voorbeelde wat hier gelys word nie, maar hierdie is van die algemeenste situasies … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Comments Off on DIE RISIKO’S OM SONDER ‘N TESTAMENT TE STERWE TE KOM

U BOEDEL EN BEGRAFNISKOSTES

Die kostes ten opsigte van ‘n begrafnis of verassing kwalifiseer as geldige eise teen ‘n boedel en behoort dus as ‘n eis teen die boedel genoteer te word. In die verlede was begrafnisondernemers bereid om die diens te verskaf en … Continue reading

Posted in Estate Planning, Trusts, Will | Tagged , , | Comments Off on U BOEDEL EN BEGRAFNISKOSTES

HOW TO DEREGISTER A TRUST

Extract from Chief Master’s Directive 2 of 2017 – Trusts: Dealing with various trust matters The deregistration of trusts There is no provision in the Trust Property Control Act, 1988 that requires the deregistration of trusts. However, there may be … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Comments Off on HOW TO DEREGISTER A TRUST