Category Archives: Company

Neem jou onderneming na die volgende vlak

A2Jou onderneming sal stagneer as jy die status quo wil handhaaf. Jy kan nie maar net doen wat jy altyd gedoen het nie. Neem as voorbeeld die voormalige fliek-uitlenersreus Blockbusters. Selfs sy bekendheid en markdominering was nie genoeg om dit te red toe ander maatskappye op kritieke veranderings in die mark gereageer het en Blockbusters nie.

Bestudeer die volgende stappe om te verseker dat jou besigheidstrategie gedurig ontwikkel om groei te stimuleer. 

Stap Een: Kultiveer kreatiwiteit

Elke besigheid moet iets nuuts skep om in die wedloop te bly. Kultiveer kreatiwiteit in jou maatskappy. Bring diverse werknemers met diverse idees bymekaar en moedig hulle aan om ‘n dinkskrum te hou oor huidige tendense en ontwikkelinge, met inagneming van die behoeftes van die verbruikers. Daag hulle uit met nuwe projekte wat hul denke sal stimuleer tot briljante, innoverende nuwe idees.   

Stap Twee: Optimaliseer samewerking

Spanwerk laat jou maatskappy funksioneer. ‘n Goeie span is meer as die som van al die individue; dit is meer kreatief, meer effektief en meer produktief. Elke lid se swak en sterk punte bring die beste in die ander uit, sodat elkeen ‘n uiteenlopende en spesiale bydrae kan lewer.

Stap Drie: Neem risiko’s

Sodra jy stappe geneem het om jou maatskappy meer kreatief en innoverend te maak, moet jy uit jou gemaksone tree en hierdie nuwe idees beproef. Moenie dat besware en negatiewe opmerkings jou van stryk bring nie – ‘n dapper hart is van kritieke belang as jy jou besigheid wil laat groei. Weet wat die aanvaarbare vlak van verlies sal wees as dit misluk, rol jou moue op en doen dit eenvoudig. 

Stap Vier: Aanvaar mislukking

Nie alles wat jy probeer, gaan suksesvol wees nie. Moet dit nooit van jouself, jou werknemers of jou maatskappy verwag nie. Hanteer die mislukkings as leerervarings en dissekteer dit om vas te stel waar jy kan verbeter. Om risiko’s te neem, is om soms te misluk, maar jy wil tog nie net oorleef nie – jy wil floreer! Verwag van jouself en jou werknemers om na ‘n mislukking op te staan, weer te probeer en vorentoe te kyk. Verbeter wat jy kan, probeer iets nuuts en hou aan – jou volgende inisiatief mag dalk jou groot deurbraak wees! 

Stap Vyf: Prioretiseer vir sukses

Tyd is kosbaar, so moenie tyd mors op onbeduidende projekte wat jou vordering met belangrike sake vertraag nie. Kies die projekte wat die sukses van jou maatskappy gaan bepaal en spandeer dan jou tyd daaraan. Jy kan nie vir alles “ja” sê nie, so prioretiseer. Die wêreld verander so vinnig dat jy moet seker maak jy fokus al jou pogings op die belangrike dinge. Dit is hoe jou besigheid op die voorpunt gaan beland – en daar gaan bly.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Performance measurement

A1Measuring and managing the performance of your company entails you pulling away from your daily routine, standing back and assessing the bigger picture. When you stand back and think about what your company does and how it does it, you can more easily determine how your company is operating, which allows you to address the shortfalls and any other problems that you identify in the process.

Performance measurement involves looking at both financial and non-financial factors that affect your company. If you keep track of performance – within your teams, divisions and individual employees – you gain valuable feedback which will assist you with improvements, planning and forecasting, competition, rewards/incentives and compliance.

How do I measure performance?

Companies measure their performance using different methods and criteria.  The most common way is to identify key business activities and measure them using specific performance metrics (measures), and then analyse the results.

For each kind of business activity there are numerous possible performance metrics, for example:

1.      Key Activity Performance Metrics

  • Sales percentage of customer visits
  • Phone calls that generate sales
  • Percentage increase in sales over previous period or year
  • Percentage of customers retained for the period

2.      Balance as the key to a strong performance measurement system

By striking a balance in its performance measurement system, a company is able to compile a more comprehensive picture of how it’s doing. Obtaining a selection of information from many sources enables a manager, employee or executive to gain a holistic picture of the company and to learn from previous mistakes, which facilitates constant improvement. This is known as the “dashboard” approach – likened to looking at and gauging the many instruments on an aeroplane’s dashboard, such as the fuel gauge and altitude indicator.

A comprehensive picture for a company would include looking at a range of factors such as financial (revenue) and non-financial performance (employee knowledge), backward-looking (sales figures) and forward-looking indicators (customer satisfaction ratings).

An effective tool to assess performance is the Key Performance Indicator (KPI). A Key Performance Indicator is a measure reflecting how a company is doing in a specific aspect of its performance.  A KPI is one representation of a critical success factor (CSF) – a key activity needed to achieve a given strategic objective.  A KPI is therefore a quantifiable measure of how well you are performing an activity that is critical to the success of your business. For example, a strategic objective for the company could be to increase customer satisfaction, and one CSF relating thereto would be to “reduce staff turnover” (customers prefer to deal with the same salesperson).  A KPI would measure how well you are performing the task of reducing staff turnover. 

What to do?

Step 1:  Decide what to measure and define your objectives.  A comprehensive business plan would assist you to identify your strategies and overall objectives.  You are then in a more favourable position to define your Critical Success Factors (CSFs) and the performance metrics.

Step 2:  Set targets, gather data and measure reliability of the data.

Step 3:  Interpret the performance data:  Compare actual results versus targets set, generate reports and analyse the data.

A strong performance management system offers many benefits. It enables managers to define and track performance on metrics for every strategic objective set by their division or company. In addition, it highlights how performance in one part of the company affects performance in another. Using our customer satisfaction example – an improvement in order delivery time would result in an improvement in customer service.  The logistics staff (delivery of the order) and the customer service staff would then both be working towards achieving the same overall goal of the company, namely improved customer satisfaction.

By grasping these inter-relationships, companies can make more informed decisions such as increasing a budget, adding new staff, or introducing more efficient processes to improve performance instead of guessing which factors need to be addressed.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.