Category Archives: Marriage

Annulment of a marriage

Consent is an essential element of a valid marriage and the parties to a marriage must confirm before the marriage officer during a civil ceremony that they voluntarily consent to marry each other.[1] There are certain circumstances where it can … Continue reading

Posted in Marriage | Tagged , | Comments Off on Annulment of a marriage

Die deliktuele aksie vir owerspel

Die deliktuele aksie vir owerspel teen ’n derde party met wie ’n eggenoot owerspel gepleeg het, vind nie meer aanwending in die Suid-Afrikaanse reg nie. Die 70 jaar oue aksie, wat gegrond is op die actio iniuriarum en handel oor … Continue reading

Posted in Marriage | Tagged , , , | Comments Off on Die deliktuele aksie vir owerspel