Tag Archives: Kapitaalwinsbelasting

ONROERENDE EIENDOM IN OORLEDENE SE BOEDEL

In die eerste plek sal slegs onroerende eiendomme wat in die Akteskantoor in die oorledene se persoonlike naam geregistreer is as boedelbates kwalifiseer. Indien die oorledene ‘n geldige Testament nagelaat het, sal die eiendom in terme van die bepalings van … Continue reading

Posted in Property | Tagged , , | Comments Off on ONROERENDE EIENDOM IN OORLEDENE SE BOEDEL

TRUSTS EN ARTIKEL 7C VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET, WET 58 VAN 1962

Van ons kliënte wat inter vivos trusts opgerig het, oorweeg dit om die trusts te ontbind vanweë die belasting- en administratiewe las wat veral die laaste tyd op trusts afgedwing word. Dit is egter nie ‘n besluit wat ligtelik geneem … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Comments Off on TRUSTS EN ARTIKEL 7C VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET, WET 58 VAN 1962