Tag Archives: Boedeluitgawe

ONROERENDE EIENDOM IN OORLEDENE SE BOEDEL

In die eerste plek sal slegs onroerende eiendomme wat in die Akteskantoor in die oorledene se persoonlike naam geregistreer is as boedelbates kwalifiseer. Indien die oorledene ‘n geldige Testament nagelaat het, sal die eiendom in terme van die bepalings van … Continue reading

Posted in Property | Tagged , , | Comments Off on ONROERENDE EIENDOM IN OORLEDENE SE BOEDEL