Tag Archives: Artikel 7C

TRUSTS EN ARTIKEL 7C VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET, WET 58 VAN 1962

Van ons kliënte wat inter vivos trusts opgerig het, oorweeg dit om die trusts te ontbind vanweë die belasting- en administratiewe las wat veral die laaste tyd op trusts afgedwing word. Dit is egter nie ‘n besluit wat ligtelik geneem … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Comments Off on TRUSTS EN ARTIKEL 7C VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET, WET 58 VAN 1962