IS U TESTAMENT OP DATUM?

Blog images-01-01

Ons vra en beantwoord ‘n paar basiese vrae ten opsigte van die opstel van ‘n Testament.

 1. V: Wie behoort ‘n Testament te hê?

  A: Alle persone 16 jaar en ouer wat bates besit en wat bekwaam is om hul aksies te kan verstaan.
  .
 2. V: Hoekom behoort ek ‘n Testament te hê?

  A: ‘n Testament stel u in staat om erfgename volgens u keuse te benoem. Indien u sonder ‘n Testament (Intestaat) sou sterf, sal u bates volgens die Wet op Intestate Erfopvolging verdeel word. Dit mag dus die gevolg hê dat persone wie u nie as erfgename sou benoem nie, voordele by u afsterwe ontvang.
  .
 3. V: Wie mag nie teken as ‘n getuie op jou Testament nie?

  A: ‘n Begunstigde, genomineerde Eksekuteur en ‘n genomineerde Trustee en/of hulle gades.
  .
 4. V: Wie mag u Testament as getuie onderteken?

  A: Die Testament moet in die teenwoordigheid van twee getuies geteken word wat ook in die teenwoordigheid van mekaar teken. Slegs persone 14 jaar en ouer kwalifiseer om as getuies te teken.
  .
 5. V: Wie stel ek aan as Eksekuteur?

  A: ‘n Eksekuteur moet al jou bates invorder en verseker dat alle skulde vereffen is. Enigiemand kan aangestel word as Eksekuteur maar dit moet in gedagte gehou word dat om ‘n boedel te beredder is ‘n gespesialiseerde veld en om as Eksekuteur te dien is ‘n groot posisie van vertroue wat beklee word.
  .
 6. V: Wat beloop Eksekuteursvergoeding?

  A: Die maksimum vergoeding waarop ‘n Eksekuteur geregtig is word deur Wetgewing vasgestel en beloop tans 3.5% van u totale bruto boedelwaarde. Eksekuteursvergoeding behoort egter onderhandel te word met die persoon wat as Eksekuteur van u Testament benoem word.
  .
 7. V: Waar stoor ek my testament?

  A: Jou oorspronklike testament moet veilig bewaar word. Dit word aanbeveel dat die Testament in tweevoud onderteken moet word en beide kopieë afsonderlik gestoor moet word vir veilige bewaring. Een oorspronklike kopie kan by die huis gestoor word en die ander oorsrponklike duplikaat moet verkieslik by die firma gestoor word wat sal dien as Eksekuteur.
  .
 8. V: Hoe gereeld behoort ek my Testament te hersien?

  A: Dit word aanbeveel dat Testamente ten minste elke 2 jaar hersien word. Dit is egter ook belangrik om die hersiening van u Testament met gebeurtenisse soos bv. ‘n huwelik, ‘n geboorte, ‘n egskeiding of die aankoop van eiendom te oorweeg.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Januarie 15, 2018

Deur Marius Vorster in Estates en Trusts – aangepas vir vertaling

This entry was posted in Trusts and tagged , , . Bookmark the permalink.