DIE RISIKO’S OM SONDER ‘N TESTAMENT TE STERWE TE KOM

Blog images-01-02

Die gevare en risiko’s en die gevolglike probleme wat ontstaan indien u sonder ‘n geldige Testament, m.a.w. Intestaat, te sterwe kom, is beslis nie beperk tot die voorbeelde wat hier gelys word nie, maar hierdie is van die algemeenste situasies waarmee ons gereeld gekonfronteer word:

  1. Sonder ‘n testament het u nie ‘n eksekuteur nie. Daarom moet iemand aangestel word of daar moet met ‘n firma onderhandel word om as administrateur van u boedel op te tree. Dit beteken potensiële vertragings, moontlike addissionele kostes en frustrasies wat andersins verhoed kon word.
  2. Daar is geen geleentheid om voogde te kies vir enige minderjarige kinders (kinders jonger as 18jaar) nie. Dit kan tot konflik tussen familielede lei en kan emosionele onstabiliteit by die minderjarige kinders skep. Enige ouer weet hoe belangrik dit is om seker te maak dat u kinders in die hande is van iemand wat u vertrou en wat u keuse is.
  3. U kinders of ander erfgename mag nie die bedrag of voordele ontvang wat u sou wou hê hulle moet ontvang nie en daar is geen geleentheid om ‘n trust te skep om die erfenisse van minderjarige erfgename te bewaar en te bestuur nie. Dit beteken dat hulle erfenisse in die Meester se Voogdyfonds sal vestig en wanneer hulle die ouderdom van meerderjarigheid bereik, sal sodanige voordele aan hulle betaalbaar wees.
  4. Laasgenoemde skep dus uiteraard ook ‘n situasie waar ‘n persoon wat sopas die ouderdom van meerderjarigheid bereik het, in besit en beheer geplaas word van bates of kontant wat hy/sy heel waarskynlik nie oordeelkundig sal kan bestuur en bestee nie.
  5. ‘n Gesinsbesigheid of erfgenaam mag nie in u gesin bly nie, en dit mag nodig wees om die bates te likwideer. As daar iets van betekenisvolle waarde soos ‘n besigheid is, is dit tog belangrik om vooruit te beplan om potensiële konflikte te vermy.
  6. Uiteindelik, sonder ‘n testament, kan u nie begunstigdes uitsluit of insluit nie. U is onderworpe aan die Wet op Intestate Erfopvolging en die verdeling van u boedelbates gaan waarskynlik nie volgens u behoeftes plaasvind nie.

Dit blyk dus duidelik dat hierdie potensiële probleme vermy kan word indien u vooruit beplan.

‘n Testament is waarskynlik een van die belangrikste dokumente wat u gedurende u leeftyd sal teken, maar dikwels word die waarde van ‘n deeglik deurdagte testament onderskat en uiteindelik is dit u geliefdes en naasbestaandes wat die gevolge moet dra.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

February 8, 2018 By Marius Vorster

http://www.fhbc.co.za/2018/02/08/die-risikos-om-sonder-n-testament-te-sterwe-te-kom/

This entry was posted in Trusts and tagged , , . Bookmark the permalink.