Category Archives: Schnetler’s internal news

WELCOME TO OUR NEWSLETTER | WELKOM BY ONS NUUSBRIEF

A1We are at the beginning of 2014. A year with new prospects and challenges for everyone in general and in particular a new website for Schnetler’s Inc. The new website is being handled by the Succeed Group. Clients, potential clients and the general public will, through our new website, have insight to legal information and advice and will also have access to our new facebook page on which we will post on a regular basis photos and articles of events that happen “behind the scenes” at Schnetler’s Inc. Here you will get to know our Directors and staff in a more relaxed atmosphere.

Our first facebook page will commence with our 2013 year-end function held at Stardust in Woodstock. It was an evening of good food and wine, music, song dance and merriment.

We hope and trust that you as our clients will enjoy our new website and facebook page and find it of interest.

We leave you with the following message:

“Don’t judge each day by the harvest you reap
But by the seeds that you plant” – Robert Louis Stevenson

Greetings from the Schnetler’s team.

So begin 2014 met nuwe vooruitsigte en nuwe uitdagings en tesame hiermee ‘n nuwe webtuiste vir Schnetler’s Ing.  Die nuwe webtuiste word deur die SucceedGroup hanteer.  Kliënte, potensiële kliënte asook die algemene publiek sal deur die webtuiste insae hê tot regs-inligting en regsadvies en sal ook toegang hê tot ons nuwe faceboek blad waar ons gereeld foto’s en artikels sal plaas van wat  “agter die skerms” by Schnetler’s Ing plaasvind.  Hier sal u ook ons Direkteure en personeel in ‘n ontspanne atmosfeer leer ken.

Ons begin sommer ons eerste faceboek blad met ons jaareind-funksie van 2013. Dit het plaasgevind by Stardust in Woodstock en was ‘n aand van goeie kos, uitstekende musiek en sang en lekker dans en kuier.

Ons hoop en vertrou dat u as ons kliënte ons nuwe webtuiste en facebook blad sal geniet.

Ons laat u met hierdie boodskap:

“As jy iemand anders teen die steilte van die lewe uithelp

Bereik jy self ook die top” – skrywer onbekend

Groete van die Schnetler’s Span.