IFRS’e vir KMO’s: Erkenning van inkomste uit die verkoop van goedere

Dit word algemeen aanvaar dat verkoopstransaksies van goedere inkomste genereer sodra die transaksie plaasvind. In terme van die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS’e) vir Klein- en Middelslagondernemings (KMO’s) word ‘n verkoopstransaksie egter eers as inkomste vir boekhoudingsdoeleindes aangeteken wanneer aan sekere vereistes voldoen is en teen ‘n waarde wat bepaal is volgens die riglyne soos uiteengesit […]